จิตอาสา มทร.อีสาน ร่วมใจปรับภูมิทัศน์ @ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

โครงการใึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ศูนย์หนองระเวียง

มทร.อีสาน รวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

มทร.อีสาน มอบแผ่นป้องกันการกระจายเชื้อโควิด-19 แก่ห้องเจาะเลือด รพ.มหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21 เมษายน 2563

มทร.อีสาน แถลงมาตรการเยียวยานักศึกษาช่วงโควิด-19 พร้อมช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

สวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ วิทยาเขตขอนแก่น