เชิญชวนบุคลากรสำนักงานกฎหมายร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

การตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 7ส. ดีเด่นประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 กองบริหารงานบุคคล

Big Cleaning Day ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 7 ส. ดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานกฎหมาย

ประกาศนโยบายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ มทร.อีสาน งดรับ - งดให้ของขวัญ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 7 ส. ดีเด่นประจำปี 2564 กองบริหารงานบุคคล 22 ธันวาคม 2564

มทร.อีสาน บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มทร.อีสาน ร่วมมอบน้ำดื่มพร้อมกับเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด - 19 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ วัดโกรกตะคร้อ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ