ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 7ส ดีเด่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สำนักงานกฎหมาย

กิจกรรม 7ส Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 7ส ดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรม 7ส. Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ประจำปีการศึกษา 2564

การดำเนินกิจกรรม 7 ส. ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน