สำนักงานกฎหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรม

บุคลากรสำนักงานกฎหมายร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา มทร.อีสาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานกฎหมายร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนบุคลากรสำนักงานกฎหมายร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2