บุคลากรสำนักงานกฎหมายร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา มทร.อีสาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • บุคลากรสำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา มทร.อีสาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ " ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ช่วยกันเก็บกวาดขยะ ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร